Danh sách thiết bị thi công

STT TÊN QUY CÁCH SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC/THÔNG SỐ KỶ THUẬT ĐƠN VỊ GHI CHÚ/TÌNH TRẠNG
1 MÁY CẮT SẮT 03 OCK – Ф28; GQ – Ф40; Ý – A32S CÁI TỐT
2 MÁY UỐN SẮT 03 OKB – Ф25 A. NO 28255; OKB –Ф25. NO 57542; BK – Ф40 CÁI TỐT
3 MÁY DUỔI SẮT 04 MDC 01; MDC02 CÁI TỐT
4 MÁY HÀN ĐIIỆN 04 JASIC ARC 200; VARC 250; HK 180A; HK 200 I CÁI TỐT
5 MÁY CƯA GỖ 02 2HP CÁI TỐT
6 MÁY CƯA GỖ CẦM TAY 02 HIỆU BOSS CÁI TỐT
7 MÁY MÀI BÊ TÔNG 04 GWS 6-100 CÁI TỐT
8 MÁY ĐỤC BÊ TÔNG 03 HIỆU BOSS CÁI TỐT
9 GIÀN GIÁO VIỆT PHOM 6000 HỆ VIỆT PHOM SƠN MẠ KẼM ĐIỆN M2 MỚI
10 VÁN ÉP PHỦ PHIM 4000 KT: 1220X2440X18MM M2
11 KÍCH NGƯỢC GIÁO 5000 L = 500 MM X Ф 34 CÁI
12 CHÂN ĐÉ GIÁO 3000 L = 500 MM X Ф 34 CÁI
13 THÉP HỘP 2800 50X50X18 L= 6M, L=3M; L=4M; L= 2M, L= 1,5M. CÂY MẠ KẼM
14 THÉP HỘP 2600 50X100X18 L= 6M, L=3M; L=4M; L=1M; L= 2M; L=1,5M. CÂY MẠ KẼM
15 CẨU THÁP 01 COMASA CAO 100M, TẦM VỚI 65 M, TẢI TRỌNG ĐẦU CẦN 2 TẤN, GIỬA CẦN 12 TẤN. CÁI
16 MÁY CẮT GẠCH LOẠI LỚN 02 NHÃN HIỆU CỦA ĐỨC CÁI TỐT
17 CÁC LOẠI THIẾT BỊ KHÁC CÁC LOẠI THIẾT BỊ KHÁC TỐT